KÜÇÜK KARBON KAHRAMANLARI

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) üretim-tüketim ve hizmet için sürdürülebilirlik olgusunda toplumda kapasite oluşturma, konunun farkındalığını artırma, ulusal ve uluslararası etkinliklerle yaygın etki yaratma hedefine uygun olarak İstanbul Karbon Zirvesi eşgüdümde “Küçük Karbon Kahramanları” başlığı ile çocuklara ulaşarak “Sürdürülebilir Yaşam Kültürü” kazandırılması ve karbonunu iyi yöneten nesiller yetişmesine katkı yapmak üzere ardışık etkinlikler yapmaktadır.

2021 KÜÇÜK KARBON KAHRAMANLARI: PAGEV’İN ÇEVRECİ KAHRAMANLARI

PAGEV Plastik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2019 KÜÇÜK KARBON KAHRAMANLARI

2018 KÜÇÜK KARBON KAHRAMANLARI

2017 KÜÇÜK KARBON KAHRAMANLARI

2016 KÜÇÜK KARBON KAHRAMANLARI