30 Mart’ta yerel seçimler yapılacak. Oysa ulusal politikada yaşanan yoğun gündem, sürdürülebilirlik, iklim dostu belediyecilik gibi yaşamsal konuların geri plana itilmesine yol açıyor.

yesil3

30 Mart’ta yerel seçimler yapılacak. Oysa ulusal politikada yaşanan yoğun gündem, sürdürülebilirlik, iklim dostu belediyecilik gibi yaşamsal konuların geri plana itilmesine yol açıyor.

Belediye yönetimlerinin kente bakış açıları, çevre konusuna bakış açılarıyla doğru orantılı olduğundan, gündelik yaşantımıza böylesine derin nüfuz eden bir konuda, belediyelere de önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Dünya Gazetesi’nin haberine göre, işte uzmanların görüşleri….

Yeryüzü Derneği Başkanı / Ceyda SAYGINER FALAY
“İklim adaleti ilkesi benimsenmeli”

“Dünya nüfusunun genelinin kentlerde yaşadığını düşünürsek, belediye yönetimlerinin sürdürülebilir kentler-iklim dostu belediyecilik yaklaşımını benimsemeleri ve hemşehrilerin katılımıyla kentlerin karbon nötr kent anlayışına geçmesi yaşamın sürdürülebilirliği için şart. Kentte yaşayan bireyler olarak, aşağıda belirtilen noktalarda talep ve istek hakkına sahip olduğumuzun bilincinde olmamız gerekiyor:

• Kentsel karar mekanizmalarının ekseninde ‘sürdürülebilirlik’ ilkelerinin yer alması.

• Enerji kullanımının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması.

• Su kalitesinin arttırılması, ancak kullanımının azaltılıp, verimli kullanımının sağlanması.

• Biyoçeşitliliğin azalmaması, kentsel yeşil alanların genişletilmesi, kent bahçeciliğinin teşvik edilmesi.

• Toprak kalitesinin artmasına yardımcı olacak önlemlerin alınması, ekolojik olarak verimli alanların korunması,

• Atık üretiminin en aza indirilmesi.

• Yerinde, ekolojik üretimin ve adil ticaretin desteklenmesi.

• Otomobil kullanımını en aza indirecek ve herkesin kullanabileceği seçeneklerin yaratılması.

• İklim adaleti ilkesinin benimsenmesi.

TEMA Vakfı Başkanı / Deniz ATAÇ
“Ekolojik okuryazar belediyeler oluşturulmalı”

“Kentler, yaşam alanlarımız, tüketim ve yaşam biçimlerimizi belirleyen temel unsurlara dönüştüler. Dolayısıyla, nasıl bir kent istediğimiz aslında nasıl bir hayat sürmek istediğimiz ile doğrudan ilişkili bir hale geldi. Bu sebeple TEMA Vakfı olarak, yerel yönetimlerin Anayasamız ile garanti altına alınan “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkı” konusunda çok önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanı olacak adaylara, TEMA Vakfı olarak, en temel hakkımız olan sağlıklı bir çevrede yaşamak için bazı taleplerimizi iletmek istiyoruz:

• Tarım arazilerinin korunması

• Doğal ve kültürel kimliklerin korunması

• Yeşil alanların korunması

• Atık yönetimi ve çevrenin korunması

• İklim değişikliğine uyum sağlanması

• Sürdürülebilir ulaşımın geliştirilmesi

• Kentsel altyapının geliştirilmesi

• Kentlerin sağlıklı gelişmesi

• Paydaşların karar süreçlerine aktif katılımının sağlanması

• Kırsal kalkınmanın desteklenmesi

• Ekolojik okuryazar belediyelerin oluşturulması

İTÜ Öğretim Üyesi/ Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Enerji Komitesi Başkanı Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU
“Belediyeler karbon ticareti yapmalı”

“Karbon yönetimi, iklim değişikliğine insan kaynaklı etkiyi yönetmek anlamına geliyor. Karbon yönetimi öncelikle enerji, su ve atığı yönetmekle eş değer. Belediyelerin kendilerine özgü veri ve hedeflerle karbon yönetimi eylem planlarının olması gerekiyor. Belediyelerin karbonu yönetmesi, halkın bugünü ve yarınını yürütmesidir. Bu yöntemlerle sürdürülebilir, yeşil şehirlere ulaşılabilir, marka şehirler yaratılabilir. Evsel atıkların ve çöplerin düzenli depolama ile enerji üretiminde kullanılması, su tüketimlerinde azaltma sağlanması, ulaşımda toplu taşımanın artırılması, raylı sistem kullanımı ile bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması, yararları bilinen, sıkça söylenen ve güzel uygulamalar. Kampanyalarda bunun gibi çevreci söylemler artırılmalı. Turizmin önde olduğu bir yörede, düşük karbon izli şehirlere, ilçelere, beldelere ulaşılabilir. Belediyeler örnek projelerle halkın bilgilenmesini sağlayabilir. Park ve bahçelerde yapılan temizliklerde gri su kullanılabilir. Belediye kendi binalarından başlayarak, binalarda enerji verimliliği uygulanmasını yaygınlaştırabilir. Atığını yöneten belediyeler, karbon ticareti de yapmalıdır.”

Haberin Bağlantısız

http://www.insaatgundemi.com/iklim-dostu-belediyecilik-tuyolari.html