Yönetim Kurulu

Filiz Karaosmanoğlu
Güner Ekşi
Şule Ergun
Gamze Çelikyılmaz Aydemir
Zeynep Pınar Öztürk