Misyon ve Vizyon

Misyon

Sürdürülebilir üretim ve tüketim konusunda toplumda güçlü etki yaratmak için; en iyi enerji, su, atık yönetimi ile kaynakların verimli yönetilmesi, mevcut en iyi teknolojilerin kullanılması; çevre kirliliği ile mücadele edilmesi; iklim direncinin geliştirilmesi; insan ve doğa dostu sürdürülebilir yaşam kültürü ile sürdürülebilir kalkınma farkındalığının artırılması odaklı eğitici ve bilinç yaratıcı her türlü bilgi akışını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak

Vizyon

Sürdürülebilir üretim, tüketim ve hizmet için yenilikçi, yaratıcı uygulamalarıyla fark yaratan, lider sivil toplum gücü olmak