Etkinliklere Katılım

Yeşil mutabakat Sürecinde Tarım Sektöründe Döngüsel Uygulamalar,
İklim Krizi ve Türkiye’de Tarım Sektörü Paneli,
30-31 Temmuz 2021, Çevrimiçi

ExxonMobil Teknik Seminerler Serisi:Biyogaz ve Çöp Gazı İşletmelerinde Üretkenliği Artırmak 24 Haziran 2021, Çevrimiçi

MEB Twinning Exploring Stem Careers Projesi, 27 Mart 2021, Çevrimiçi

Unilever Pandemi Sonrası Sürdürülebilir İş ve Yaşam Çalıştayı Paydaş Buluşması, 23 Haziran 2020, Çevrimiçi

Enerji Vektörü Olarak Hidrojen,
21 Mayıs 2020, Çevrimiçi

Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Webinarı, 5 Mayıs 2020, Çevrimiçi

8. TÜRKTAY, Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli, 18-19 Ekim 2017, Ankara

7. TÜRKTAY, Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli, 19-20 Ekim 2016, Ankara