Etkinliklere Katılım

Unilever Pandemi Sonrası Sürdürülebilir İş ve Yaşam Çalıştayı Paydaş Buluşması, 23 Haziran 2020, Çevrimiçi

Enerji Vektörü Olarak Hidrojen,
21 Mayıs 2020, Çevrimiçi

7. TÜRKTAY, Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli, 19-20 Ekim 2016, Ankara