Etkinliklere Katılım

8. Malzeme Günleri:Malzemeler ve Sürdürülebilirlik Yönetimi,
İstanbul, 12-13 Mayıs 2022

Meyve Suyu Endüstrisinde Sürdürülebilirlik Yönetimi,
6 Nisan 2022, Çevrimiçi

TEV’liler Buluşuyor: Sürdürülebilir Yaşam Yönetimi,
20 Haziran 2022, Çevrimiçi

META Sürdürülebilirlik Zirvesi,Akademi ve Sivil Toplum Dünyasından Sürdürülebilirlik Trendleri ve Yöntemleri,
10 Haziran 2022

İtalyan Ticaret ve Sanayi Derneği,Döngüyü Ambalaj Atığından Kaynağa Dönüşüm Webinarı; Ambalaj Yaşam Döngüsü ve Ekotasarım,
16 Mayıs 2022, Çevrimiçi

TEV’liler Buluşuyor: Mutluluk Yönetimi, 28 Nisan 2022, Çevrimiçi

Tüketici Tarafı Potansiyel Enerji Verimliliği Çalıştayı:Tarımda Enerji Verimliliği Uygulamaları,
14 Nisan 2022, Çevrimiçi

Meyve Suyu Endüstrisinde Sürdürülebilirlik Yönetimi,
6 Nisan 2022, Çevrimiçi

TİM Bölgesel Sürdürülebilirlik İhracat Seferberliği Online Eğitim Programı-Marmara: İyi Uygulama Örnekleri
26 Şubat 2022, Çevrimiçi

Yenilenebilir Kaynaklar Ne Kadar Sürdürülebilir?, ICCI 2022,
İstanbul, 17 Mart 2022

II. Sıfır Atık ve Belediyeler Kongresi,
18 Ocak 2022, Çevrimiçi

Sürdürülebilir Gelecek İçin Enerji Verimliliği,
12 Ocak 2022, Çevrimiçi

Tarım Arazileri İçin Tehditler, Riskler ve Belirsizlikler,
19 Aralık 2021, Çevrimiçi

COP26 Sonrasında İklim, Enerji ve Finansman, KojenTÜRK, 1 Aralık 2021, Çevrimiçi

Ticaret Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgilendirme Toplantısı: Yeşil Mutabakat Eylem Planı Kapsamında Çevre Etiketi ve Atık Yönetimi, 23 Eylül 2021

Turkcell Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu:İklim Değişikliği Eğitimi, Çevrimiçi,
14 Eylül 2021

Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı (ENTECH 2021), İstanbul, 2-4 Eylül 2021

Yeşil Mutabakat Sürecinde Tarım Sektöründe Döngüsel Uygulamalar,
İklim Krizi ve Türkiye’de Tarım Sektörü Paneli,
30-31 Temmuz 2021, Çevrimiçi

ExxonMobil Teknik Seminerler Serisi:Biyogaz ve Çöp Gazı İşletmelerinde Üretkenliği Artırmak 24 Haziran 2021, Çevrimiçi

Yenilenebilir Enerji Günü, Zorlu Enerji, 22 Haziran 2021, Çevrimiçi,

Soğutmanın Küresel Isınma ve Su Kaynaklarına Etkisi, ISK-SODEX Talks, 8 Nisan 2021, Çevrimiçi

MEB Twinning Exploring Stem Careers Projesi, 27 Mart 2021, Çevrimiçi

Unilever Pandemi Sonrası Sürdürülebilir İş ve Yaşam Çalıştayı Paydaş Buluşması, 23 Haziran 2020, Çevrimiçi

Enerji Vektörü Olarak Hidrojen,
21 Mayıs 2020, Çevrimiçi

Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilirlik Yönetimi Webinarı, 5 Mayıs 2020, Çevrimiçi