Etkinliklere Katılım

COP26 Sonrasında İklim, Enerji ve Finansman, KojenTÜRK, 1 Aralık 2021, Çevrimiçi

Ticaret Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilgilendirme Toplantısı: Yeşil Mutabakat Eylem Planı Kapsamında Çevre Etiketi ve Atık Yönetimi, 23 Eylül 2021

Turkcell Geleceği Yazan Kadınlar İklim Fikir Maratonu:İklim Değişikliği Eğitimi, Çevrimiçi,
14 Eylül 2021

Çevre Teknolojileri, Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Fuarı (ENTECH 2021), İstanbul, 2-4 Eylül 2021

Yeşil mutabakat Sürecinde Tarım Sektöründe Döngüsel Uygulamalar,
İklim Krizi ve Türkiye’de Tarım Sektörü Paneli,
30-31 Temmuz 2021, Çevrimiçi

ExxonMobil Teknik Seminerler Serisi:Biyogaz ve Çöp Gazı İşletmelerinde Üretkenliği Artırmak 24 Haziran 2021, Çevrimiçi

Yenilenebilir Enerji Günü, Zorlu Enerji, 22 Haziran 2021, Çevrimiçi,

Unilever Pandemi Sonrası Sürdürülebilir İş ve Yaşam Çalıştayı Paydaş Buluşması, 23 Haziran 2020, Çevrimiçi

Enerji Vektörü Olarak Hidrojen,
21 Mayıs 2020, Çevrimiçi