Marmara Ormancılık Enstitüsü Müdürlüğünce düzenlenen Bilimsel Toplantılar başlığı altında organize edilen Orman ve Biyorafineri konulu eğitim Bölge Müdürlüğümüz Sosyal Tesisler Konferans Salonunda yapıldı.

Screen Shot 2016-02-21 at 15.50.08İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr Filiz Karaosmanoğlu tarafından verilen eğitime Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Özdemir, Bölge Müdür Yardımcımız Reşat Tunç, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr Mualla Balaban Uçar, Marmara Ormancılık Enstitüsü Müdürlüğü, Amenajman Başmühendisliği ve Bölge Müdürlüğümüzden teknik personel katıldı

Açılış konuşmasını yapan Marmara Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Mehmet Özdemir; ormancılıkta disiplinler arası çalışmanın önemine vurgu yaparak, belirlenen hedeflere ulaşabilmek için çeşitli sektörlerle işbirliği yapılmasının gerekliliğini ifade etti ve bunlardan birinin enerji sektörü olduğunu vurguladı.
Bu alanda birçok ülkenin enerji ihtiyacının önemli bir kısmını biyokütleden sağlandığının ifade eden Özdemir, yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yaptı. Bundan böyle bu tip ve benzeri konularda bilimsel toplantılara devam edileceğini ifade ederek katılımcılara teşekkürlerini iletti.
Açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu sunumuna geçti aşağıdaki ana konular başlığında sunumunu tamamladı.
·         İnsan, Yaşam ve Orman
·         Orman-Odun ve Endüstri
·         Dünden Bugüne Enerji
·         Biyokütle ve Orman
·         Odunsu Biyokütle
·         Biyokütlenin İşlenmesi
·         Biyorafineri
·         Biyokökenli Ürünler
·         Biyogüç
·         Biyoyakıtlar
·         Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve Biyorafineri
·         Dünyada ve Türkiye’de Biyokütle

Haberin Bağlantısı