Hoşgeldiniz,

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D), “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim” konusunda bilgi ve kapasite oluşturmak, konunun farkındalığını artırarak, ulusal ve uluslararası etkinliklerle yaygın etki yaratmak hedefi ile 2013 yılında kamu, iş ve akademi temsilcilerince kuruldu. SÜT-D etkinliklerinde resmi erk, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve medya ile yakın işbirliğinde olma ve “Sürdürülebilirlik Yönetimi” için tüm sosyal ve teknik yönleriyle uğraş vermeyi önemli görmekte, bugün ve yarındaki insanoğlunun refah ve konforu için sivil toplum gücünü sunmaktadır.